Αναρτήσεις

  Υλικό Εργαστηρίου Δεξιοτήτων
Υλικό Επιμόρφωσης Επιπέδου Β1
Η παρούσα σελίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής της Α/θμιας Εκπαίδευσης και σε όσους εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε ειδικότητας επιθυμούν διεπιστημονικές και διαθεματικές συνεργασίες.  Στη σελίδα θα βρείτε projects, ιδέες και σενάρια διδασκαλίας που ήδη έχουν εφαρμοστεί στην Α/θμια Εκπαίδευση.