Αναρτήσεις

  Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Αισθητικής Αγωγής (2022-2023)
  Τι θα γινόταν αν κάθε παιδί είχε μουσική εκπαίδευση από τη γέννησή του;
Διδακτικό Υλικό Μουσικής Κύπρου   Τα διδακτικά βιβλία Μουσικής για Α΄, Β΄ και Γ΄ Δημοτικού
  Υλικό Εργαστηρίου Δεξιοτήτων
Υλικό Επιμόρφωσης Επιπέδου Β1
Η παρούσα σελίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μουσικής της Α/θμιας Εκπαίδευσης και σε όσους εκπαιδευτικούς οποιασδήποτε ειδικότητας επιθυμούν διεπιστημονικές και διαθεματικές συνεργασίες.  Στη σελίδα θα βρείτε projects, ιδέες και σενάρια διδασκαλίας που ήδη έχουν εφαρμοστεί στην Α/θμια Εκπαίδευση.